Dr. Kun Attila

Munkaügyi kutató

Tanszékvezető egyetemi docens − Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék. 2002 óta oktat munkajogot. 2010 óta ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ÁJK-n szerzett jogi diplomát (2002), Európa-politika szakértői oklevelet (2002), illetve PhD-fokozatot (2008). 2008- ban EMSS-Master A. Diplomat szerzett a Leuveni Katolikus Egyetemen (European Masters Programme in Social Security).

Oktat az SZTE ÁJK Munkaügyi Kapcsolatok és TB Képzések Intézetében, a PPKE JÁK Munkajogi tanszékén, a BKF (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola), CSR- menedzsment szakirányú továbbképzésének vezető oktatója.

Nemzetközi szakmai elismerés: „Marco Biagi Award 2011” (International Association of Labour Law Journals) c. munkajog-tudományi nemzetközi tudományos kitüntetést (egy spanyol és holland kollégájával társszerzőként); Adapt E-Journal of International and Comparative Labour Studies (EJICLS) & Adapt International Bulletin − editorial board tagja, Adapt University Press, Italy.

Szervezeti tagságok: MTA-Pécsi Tudományegyetem (PTE) nemzetközi Munkajogi Kutatócsoport; Magyar Munkajogi Társaság; Magyar Munkaügyi Kapcsolatok Társaság; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság; Magyar Munkajogi Tudományos Diák Egyesület; Network on European Labour and Social Law of Young Researchers.

Rendszeresen előad nemzetközi és hazai konferenciákon, mintegy 60 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven. A Ius Laboris Professional Consulting Kft. tagja.